Mats Dimming

2018-09-12_DSF2487.jpg
 

Mats Dimming

Mats Dimming er en hengiven kontrabassist som høres og syns i alle tenkelige og utenkelige sammenhenger, fra folkemusikk og musikkteater, til jazz og eksperimentell improvisasjonsmusikk.

Dimming kommer opprinnelig fra Vänersborg i Sør-Sverige, er nå bosatt i Stockholm, men gjestespiller ofte og gjerne i Nordkalotten.

Han har vært frilansmusiker på heltid siden 2014 og hans basspill har blitt hørt rundt om i Europa, USA og Kina, samt på to dusin plater.

I 2013 tok han en Master of Arts and Education (musikklærereksamen) ved Musikhögskolan Ingesund i Arvika i Sverige, med fordypning i kontrabass, ensemble, improvisasjon og komposisjon. Han leder jevnlig workshops innenfor disse emnene. 

Noen eksempel på Dimmings kolleger og samarbeidspartnere er: The Original Swedish Arvika Blues Breakers, Tangurka & Gammeldansk, Daniel Wikslund, Martin Forsstedt Group, APUH!, Arne Forsén, Anders Färdal og The Great Learning Orchestra. 

Dimmings basspill har blitt beskrevet som svingende, lekfullt, fantasifullt og humoristisk. Han er nærmest besatt av å få spille sammen med andre, og å få ta del i nye prosjekter og konstellasjoner. 

 
 
 

Praktisk info

Mats Dimming

e-post: post@kultnett.no
web: www.kultnett.no