Om Kultnett

Kultnett ble stiftet som aksjeselskap i april 2017 av syv kulturaktører med tilknytning til Nord-Troms. Vi savnet et formelt nettverk hvor vi kunne samarbeide med hverandre og kulturaktører utenfra. Vi savnet også noen som kunne markedsføre og selge oss og alt det vi kan – hver for oss, og samlet. Løsningen ble Kultnett! Siden vi startet opp, har vi hatt eventyrlige opplevelser i inn- og utland, noe vi er sikre på det kommer til å bli mer av i fremtiden også!

Kultnett skal: 

  • Kunne tilby spesialtilpassede konserter, forestillinger, kurs, fortellinger og filmopplevelser i og utenfor Nord-Troms.
  • Arrangere egne eventer i Nord-Troms som gir vårt publikum unike opplevelser. 
  • Produsere eventer og festivaler på vegne av våre kunder. 

Vi skal være et kreativt nettverk for våre aktører. Sammen skal vi vokse og øke våre muligheter for å leve av kulturen. Gjennom Kultnett kan vi selge og markedsføre oss sammen, alle vi med tilknytning til Nord-Troms. Vi har som mål at våre forestillinger og fortellinger skal nå ut nasjonalt og internasjonalt.