Finsk Fare

Finsk Fare.jpg
 

Finsk Fare

Vi befinner oss i ei kvensk bygd i Nord-Troms i 1935. Fornorskninga mot kvenene har pågått i flere tiår, men kvensk er fremdeles dagligspråket, og myndighetene er bekymret. Skulle Finland ekspandere vest, vil da kvenene stille seg på norsk side? Kvenene er en sikkerhetspolitisk trussel, hevder mange av landets aviser – og flere innenfor regjeringa er enige. Det iverksettes tiltak, og i det stille samles det opplysninger om enkeltpersoner og bygdefolk. 

«Finsk fare» er en dramatisering av hendelsene på 1930-tallet og hvordan ei bygd står opp mot statsmakten og øvrigheta, samtidig som de selv forsøker å finne ut av hva det vil si å være norsk. Må man slette alle spor av kvensk kultur? Er man dårligere nordmenn fordi man snakker et annet språk? Gjennom musikk, alvor og humor formidles historien som viser de ulike sidene ved fornorskninga, og hvordan dette satte sine preg på folket, kulturen og språket til kvenene.

I 2019 hadde vi premiere på musikkfortellinga «Finsk fare» på DKS-turné i Troms. Forestillinga er nå klar for bestilling over hele landet.

 
 

Praktisk info

Varighet: 40 min
Sjanger: Musikkfortelling