Lurveleven

Lurveleven skrålogskrammel_jev-35.jpg
 

Lurveleven

“Istedenfor kom det en stille, stille mann med et stille, stille brev - og når foreldrene til Siiri Anna så det brevet så var det som om de også stivnet til og bli helt stille.”

Slik starter fortellingen Lurveleven, en historie om den stillheten som kan oppstå når et familiemedlem blir borte. Ved hjelp av mime, sang og fortelling levendegjøres et eventyrlig, kvensk univers for barn i 1-4. skoletrinn. Publikum blir kjent med Siiri Anna, en ung jente som tar på seg oppdraget med å fylle tomheten som oppstår når broren blir borte. En musikalsk og besynderlig fortellerforestilling basert på kvensk fortellertradisjon. Lurveleven kan være utgangspunkt for samtaler om sorg, det å se andre mennesker og det å selv bli sett.

 
 

Praktisk info

Varighet: 30 min
Sjanger: Fortellerteater

 

kultnett AS