Produksjoner

Kultnett utvikler egne produksjoner og formidler også våre aktørers produksjoner. Mange av våre produksjoner er tilknyttet Nord-Troms særegne kultur og historie, fortolket gjennom både teater og musikk – og ofte i en kombinasjon av begge uttrykk.